Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Novice /
15.02.2012  

Referendum o Družinskem zakoniku 25. marca 2012 - obvestilo

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi zahteve več kot 40.000 volivk in volivcev, ki jo je Državni zbor prejel 4. februarja 2012,  razpisal zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku.  

Skladno z Odlokom, objavljenim v Uradnem listu št. 10/2012, bo referendum potekal v nedeljo, 25. marca 2012. Roki za opravila za izvedbo referenduma so začeli teči 13. februarja 2012.  

Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Družinski zakonik, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 16. junija 2011?« 

Pravico glasovanja na referendumu imajo državljani, ki imajo pravico voliti v državni zbor. Ko gre za volivke in volivce v tujini, ločimo dve kategoriji:

1. volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji in so torej vpisani v splošni volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini1 (v nadaljevanju: volivci začasno v tujini – ZDOMCI)

2. volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: IZSELJENCI)

1. ZDOMCI – volivci začasno v tujini

Volivci, ki bodo na dan glasovanja na referendumu t.j. v nedeljo 25. marca 2012 začasno v tujini se lahko prijavijo za glasovanje na referendumu in sicer za glasovanje na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (v nadaljevanju: DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji. Obvestilo posredujejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.dvk.gov.si  (obrazec: RF02). Obvestilo lahko posredujejo:

- po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija,

- po faksu na številko: 00 386 1 43 31 269

- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si

Volivci iz te točke morajo obvestilo poslati najpozneje, do vključno 10. marca 2012. Rok za oddajo obvestila (sporočila) je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo!

V volilnem imeniku za območje, kjer imajo stalno prebivališče, se pri imenu in priimku volivca v rubriki »opombe« naredi oznaka, na kakšen način glasujejo. Tem volivcem volilni odbor ne sme dovoliti glasovati, tudi če bi se fizično pojavili na volišču.

a) glasovanje na DKP

Volivci, ki glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, bodo vpisani v posebni seznam glasovalcev. Na dan glasovanja 25. marca 2012 se zglasijo med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico). Posebnega obvestila o vpisu v seznam glasovalcev ti volivci ne prejmejo, v kolikor so pravočasno vložili prijavo za glasovanje na DKP.

b) glasovanje po pošti

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi:

a) na naslov DKP Republike Slovenije, na katerem je volišče (gradivo mora prispeti do odprtja volišča 25. marca 2012) ali

b) na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo).

Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 24. marca 2012, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 2. aprila 2012 do 12.00 ure.

2. IZSELJENCI - volivci, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Ti volivci bodo, na podlagi 28. člena Zakona o evidenci volilne pravice, s strani Ministrstva za zunanje zadeve obveščeni o razpisanem referendumu in o možnih načinih glasovanja. Izseljenec se svobodno odloči ali bo kot obliko glasovanja izbral glasovanje na volišču na DKP ali bo izbral glasovanje po pošti.

Izseljenci lahko glasujejo na naslednje načine:

A. na DKP predstavništvu Republike Slovenije, če je na tem DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik, ker gre za območje jurisdikcije DKP.

Če glasuje na DKP, se na dan glasovanja 25. marca 2012 zglasi, med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času, na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

Predhodno obvestilo Državne volilne komisije za glasovanje na DKP ni potrebna!

B. po pošti

Če želi volivec, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenec) glasovati po pošti mora (za razliko od državnih volitev) to svojo namero sporočiti (tj. obvestiti) Državno volilno komisijo. Obvestilo lahko posreduje na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.dvk.gov.si (obrazec: RF01).

Obvestilo lahko izseljenec posreduje:

- po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija,

 - po faksu na številko: 00 386 1 43 31 269

- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si

Volivci iz te točke morajo obvestilo poslati najpozneje, do vključno 10. marca 2012. Rok za oddajo obvestila (sporočila) je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo!

Izseljenci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi:

a) na naslov DKP Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer mora volilno gradivo prispeti na DKP do odprtja volišča 25. marca 2012 (do 09:00 ure po lokalnem času) ali

b) na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo).

Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora izseljenec oddati na pošto v tujini najpozneje 24. marca 2012, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 2. aprila 2012, do 12.00 ure.

C. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) - OMNIA

Izseljenec, ki bo na dan 25. marca 2012 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«.

Če želi izseljenec glasovati na tem volišču mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali Državno volilno komisijo. Obvestilo (obrazec: RF03) izseljenec pošlje na način kot je določen v točki B.

Izseljenec mora obvestilo poslati najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja tj. do vključno četrtka, 22. marca 2012.

DKP, kjer je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo nemudoma obveščeno, da izseljenec glasuje v Sloveniji in bo v volilnem imeniku narejena oznaka, da je izbral ta način glasovanja. Volivec – izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču »OMNIA« se dne 25.3.2012 zglasi na volišču »OMNIA«, v kraju, ki ga je izbral. Natančni naslovi volišč »OMNIA« bodo objavljeni na spletni strani www.dvk.gov.si.