Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Novice /
23.10.2017  

Volitve za predsednika RS – drugi krog glasovanja

Obveščamo, da bo drugi krog volitev za predsednika RS potekal 12. novembra 2017.

 

Državljani, ki se začasno nahajajo v tujini (zdomci) in bi želeli tudi v drugem krogu glasovati po pošti iz tujine ali na DKP z odprtim voliščem, morajo svojo namero o glasovanju sporočiti Državni volilni komisiji najkasneje do 27.10.2017 do 24 ure (velja rok prispetja). Zdomcem, ki so že v prvem obvestilu DVK sporočili, da želijo glasovati bodisi na DKP bodisi po pošti iz tujine tudi v primeru izvedbe drugega kroga glasovanja, obvestila ni potrebno ponovno pošiljati.

 

Državljani, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci), lahko glasujejo ali na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine. Izseljencem bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini. Prav tako so izseljenci po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik in lahko glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče.

Izseljenec, ki  se bo v času drugega kroga glasovanja dne 12. 11. 2017 nahajal v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere uresničuje volilno pravico, ali Državno volilno komisijo. Državna volilna komisija ali okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 11. 2017 do 24. ure (velja rok prispetja). Obvestilo lahko izseljenec pošlje ali preko portala eUprava na povezavi ali na obrazcu.

Obrazec lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije: po pošti na naslov okrajne volilne komisije, po faksu ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije (seznam http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev) oziroma na naslov Državne volilne komisije: po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si, po faksu na številko: 00386 1 43 31 269, po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.