Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Kultura /Učenje slovenskega jezika /

Lektorat v Granadi

Na Filozofski fakulteti Univerze v Granadi deluje lektorat slovenskega jezika, ki ga vodi lektorica Ana Fras. Slovenščina je izbirni predmet za študente vseh študijskih smeri, za podiplomske študente in zunanje slušatelje (tri stopnje: začetna, srednja, višja); štiri ure na teden, tri kreditne točke na semester (6 ECTS na leto).

Universidad de Granada

Facultad de Filosofía y Letras 
Sección Departamental de Filología Eslava 
Campus de la Cartuja S/N 
18071 Granada
http://www.ugr.es

 

Tečaj slovenskega jezika v Madridu

V sodelovanju s Centro Superior de Idiomas Modernos madridske univerze Complutense smo v študijskem letu 2015/16 prvič organizirali celoletni tečaj slovenskega jezika (začetna stopnja, A1). Skupina v študijskem letu 2017/18 zaključuje raven A2 in začenja raven B1, in sicer ob ponedeljkih in sredah od 19.30 do 21. ure v središču Madrida.

 

Učenje slovenskega jezika v Sloveniji

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik v okviru Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizira različne tečaje slovenskega jezika. Vsako leto v juliju pripravi poletno šolo slovenskega jezika.

Potomci Slovencev do dopolnjenega 35. leta starosti lahko za učenje slovenščine pridobijo štipendijo. Za druge interesente obstaja možnost štipendije sklada Jane Zemljarič Miklavčič.